Til deg som skal fylle ut vår ProfilvurderingI denne profilvurderingen ønsker vi å få synliggjort en del karakteristiske trekk ved deg som person. Vi vil på basis av spørreskjemaet trekke ut 21 egenskaper og interesser. Vi vil ikke sette deg i en bås og si at du er en type A-person eller X-personlighet. Det er bildet av sammensetningen av alle disse egenskapene og interessene som er interessant. Profilen vil kunne gi oss viktig informasjon om hvilke positive ressurser du bringer med deg og om hva som motiverer deg i arbeidet.
I denne sammenheng er det ikke spørsmål om ”godt” eller ”dårlig”, ”riktig ” eller ”galt”. Prøv derfor å svare så ærlig du kan.


For å få best mulig resultat er det viktig

- at du er alene når du fyller ut skjemaet
- at du avgir svarene raskt
- at du er ærlig med svarene
- at du svarer selv om spørsmålene virker dumme eller meningsløse

Det er viktig å legge merke til at det ikke finnes riktige eller gale svar på spørsmålene i profilvurderingen.

Øverst på sidene i profilvurderingen står det hvordan du fyller ut spørsmålene. Det er viktig at du følger disse anvisningene.


Vennlig hilsen
Turnaround AS